PILNE!!!

 

uprzejmie informujemy, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UJ www.bip.uj.edu.pl zostało zamieszczone:
Zarządzenie nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora UJ z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
Zarządzenie nr 61 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 czerwca 2020 roku  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego  od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa  SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku wyjazdy w celach innych niż badania naukowe są zawieszone do 30 września 2020r. 

 

Kontakt

Zespół ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: zows@cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 37 04 346
       12 37 04 356
fax: 12 42 14 664