KOMUNIKAT w sprawie: podpisania umowy na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych w ramach działalności NAUKOWO-BADAWCZEJ

Kraków, dnia 08.10.2015
127.020.3.2015

KOMUNIKAT
Kierownika Zespołu ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych

w sprawie:
podpisania umowy na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów UJ CM oraz gości
i zleceniobiorców Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
w zakresie sprzedaży biletów lotniczych w ramach działalności naukowo-badawczej UJ CM

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego konkursu w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907z późn. zm.), na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów UJ CM oraz gości i zleceniobiorców Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w zakresie sprzedaży biletów lotniczych, w ramach działalności naukowo-badawczej, w dniu 08.10.2015 zawarto 2-letnią umowę  z 3 biurami:

1. Why Not USA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
punkt Wykonawcy w Krakowie przy ul. Malborskiej 56
tel. 12 655 16 14, fax 12 661 97 92  
e-mail: krakow@whynottravel.pl

2. MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
punkt Wykonawcy w Krakowie przy ul. Pilotów 2
tel. 12 293 98 30 kom. 501 40 98 23, fax 12 293 98 39
e-mail: biuro@mci.krakow.pl

3. PLL LOT SA
punkt Wykonawcy w Krakowie przy ul. Stradomskiej 7

tel. 12 422 89 89, kom. 536 36 43 39, fax 12 422 89 89
e-mail: krakow.office@lottravel.com

 

Zgodnie z zawartą umową Biura zobowiązane są m.in. do:

• przyjmowania zleceń do realizacji bezpośrednio od wyjeżdżających: osobiście, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną;
• przedstawienia zlecającemu informacji zwrotnej o proponowanej rezerwacji nie później niż w ciągu czterech godzin od momentu zgłoszenia;
• przedstawienia co najmniej trzech wariantów przelotu na danej trasie (w tym jednego bezwzględnie najtańszego – tanie linie);
• składanie w imieniu Zamawiającego ewentualnych reklamacji i odwołań związanych z realizacją przedmiotu umowy


Dane kontaktowe do osób obsługujących podróże zagraniczne w UJ CM znajdują się na stronie internetowej Zespołu ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych.

Wszelkie naruszenia wyżej wymienionych warunków czy też inne niedogodności współpracy z biurami należy pisemnie zgłaszać do Zespołu ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych na adres zows@cm-uj.krakow.pl

Wszyscy wyjeżdżający służbowo za granicę z Collegium Medicum zobowiązani są do korzystania z usług ww. biur podczas zakupu biletów w ramach działalności naukowo-badawczej

 

Kierownik Zespołu


Magdalena Czekaj
 

 

 

 

Kontakt

Zespół ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: zows@cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 37 04 346
       12 37 04 356
fax: 12 42 14 664