Komunikat w sprawie podpisania umowy na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych w ramach działalności dydaktycznej

Kraków, dnia 19.01.2016
127.020.1.2016

 

KOMUNIKAT
Kierownika Zespołu ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych
w sprawie:
podpisania umowy na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów UJ CM oraz gości
i zleceniobiorców Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
w zakresie sprzedaży biletów lotniczych w ramach działalności dydaktycznej UJ CM

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o postanowienia art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., na obsługę przejazdów  w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów UJ CM oraz gości i zleceniobiorców Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w zakresie sprzedaży biletów lotniczych w ramach działalności dydaktycznej UJ CM, w dniu 19.01.2016 zawarto umowę na okres od 19.01.2016 do 29.02.2016 z:  

 WhyNotTravel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
punkt Wykonawcy w Krakowie przy ul. Malborskiej 56
tel. 12 655 16 14, fax 12 661 97 92
e-mail: krakow@whynottravel.pl

Zgodnie z zawartą umową Biuro WhyNotTravel zobowiązane jest m.in. do:

  • przyjmowania zleceń do realizacji bezpośrednio od wyjeżdżających: osobiście, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną;
  • przedstawienia zlecającemu informacji zwrotnej o proponowanej rezerwacji nie później niż w ciągu czterech godzin od momentu zgłoszenia;
  • przedstawienia co najmniej trzech wariantów przelotu na danej trasie (w tym jednego bezwzględnie najtańszego – tanie linie);
  • składanie w imieniu Zamawiającego ewentualnych reklamacji i odwołań związanych z realizacją przedmiotu umowy

Dane kontaktowe do osób obsługujących podróże zagraniczne w UJ CM znajdują się na stronie internetowej Zespołu ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych.

Wszelkie naruszenia wyżej wymienionych warunków czy też inne niedogodności współpracy z biurem należy pisemnie zgłaszać do Zespołu ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych na adres zows@cm-uj.krakow.pl

Wszyscy wyjeżdżający służbowo za granicę w ramach Collegium Medicum zobowiązani są do korzystania z usług tego biura podczas zakupu biletów w ramach działalności dydaktycznej.

Kierownik Zespołu


Magdalena Dróżdż

 

 


     

Kontakt

Zespół ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: zows@cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 37 04 346
       12 37 04 356
fax: 12 42 14 664